KẾT QUẢ CUỘC THI VUA THỢ HÀN THÁNG 6 NĂM 2020

Chi tiết chấm bài thi của các thí sinh:

1. Thí sinh Đỗ Văn Hải:

2. Thí sinh Bùi Văn Thể:

3. Thí sinh Nguyễn Đình Thanh

4. Thí sinh Khuất Mạnh Cường

5. Thí sinh Phạm Thị Hưng

6. Thí sinh Đỗ Quang Minh

KẾT QUẢ CUỘC THI VUA THỢ HÀN THÁNG 5 NĂM 2020:

KẾT QUẢ CUỘC THI VUA THỢ HÀN THÁNG 4 NĂM 2020: