KẾT QUẢ CUỘC THI VUA THỢ HÀN THÁNG 5 NĂM 2020

Chi tiết chấm bài thi của các thí sinh:

1. Thí sinh Đỗ Văn Hải:

2. Thí sinh Bùi Văn Thể

3. Thí sinh Khuất Mạnh Cường

4. Thí sinh Phạm Thị Hưng

KẾT QUẢ CUỘC THI VUA THỢ HÀN THÁNG 4 NĂM 2020: