Dưới đây là danh sách ứng viên đăng ký tham dự cuộc thi VUA THỢ HÀN tháng . Ban tổ chức sẽ liên hệ để xác nhận thông tin và hướng dẫn các ứng viên tham dự. Vui lòng theo dõi Vua Thợ Hàn để kiểm tra thông tin xét duyệt, và liên hệ ngay với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc gì về thông tin đăng ký.