Mẫu do thí sinh của Mỹ thực hiện

Mẫu do thí sinh BRAZIL thực hiện

Mẫu do thí sinh Hàn Quốc thực hiện:

Mẫu do thí sinh Malaysia:

Mẫu do thí sinh Canada thực hiện

Mẫu do thí sinh Nhật bản thực hiện

Mẫu do thí sinh Trung quốc thực hiện