KẾT QUẢ CUỘC THI VUA THỢ HÀN THÁNG 8 NĂM 2020

KẾT QUẢ CHỤP ẢNH PHÓNG XẠ

Chi tiết bài chấm thi của các thí sinh

  1. Thí sinh ĐỖ VĂN HẢI

2. Thí sinh BÙI VĂN THỂ

3. Thí sinh NGUYỄN ĐÌNH THANH

4. Thí sinh KHUẤT MẠNH CƯỜNG

5. Thí sinh ĐỖ QUANG MINH

KẾT QUẢ XẾP HẠNG CÁC THÁNG : Xem tại đây