GIẢI THƯỞNG KHỔNG LỒ!!!

Tổng giá trị giải thưởng 120.000.000 VNĐ
– Giải thưởng năm: 30.000.000 VND.
– Giải nhất tháng: 7.000.000 VND.
– Giải phong cách tháng: 3.000.000 VND.

1. Đề thi tháng 9 “Vua thợ hàn 2020”

2. Quy trình hàn (pWPS) khuyến cáo:

3. Tiêu chí đánh giá: