KẾT QUẢ CUỘC THI VUA THỢ HÀN THÁNG 7 NĂM 2020

Chi tiết chấm bài thi của các thí sinh:

  1. Thí sinh Đỗ Văn Hải

2. Thí sinh Bùi Văn Thể:

3. Thí sinh Nguyễn Đình Thanh:

4. Thí sinh Khuất Mạnh Cường

5. Thí sinh Phạm Thị Hưng

6. Thí sinh Đỗ Quang Minh

BẢNG XẾP HẠNG THI VUA THỢ HÀN CÁC THÁNG