Địa chỉ
402 - Phòng TN Hàn Trọng điểm & Xử lý bề mặt - Viện nghiên cứu cơ khí Narime - Số 4 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà nội
Hotline
0862397209
Email
nguyenxuansan@doublegood.com.vn